Privacyverklaring

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Oner Academy (Ilke Oner) geleverde producten en diensten.

Oner Academy (Ilke Oner), gevestigd te Hatertseweg 713, 6535 ZR, Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Oner Academy:
11 juni 2019

Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Oner Academy zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over ONER ACADEMY
Oner Academy en wordt beheerd door Ilke Oner.
Mijn gegevens zijn:
Oner Academy
Hatertseweg 713
6535 ZR Nijmegen
KvK: 74456121

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je een afspraak hebt heb gemaakt via de website, social media, telefoon of whatsapp, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Straat en huisnummer

 • Postcode en woonplaats

 • Geboortedatum

 • IP Adres

 • Bankgegevens

Verwerkt Oner Academy ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Oner Academy verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens 

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Oner Academy dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren. 

 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Deze gegevens worden niet gebruikt voor mailcampagnes en andere commerciële doeleinden.

 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Oner Academy. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Oner Academy.

Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kan je dit aangeven in de ontvangen e-mail door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij hebben je gegevens (je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres) opgeslagen in MailBlue. Hun privacyverklaring vind je hier. 

Voor onze financiële administratie werken we met het boekhoudprogramma van e-boekhouden.nl. Hun privacyverklaring vind je hier .

Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als wij dat gezamenlijk zijn overeengekomen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Oner Academy gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De ontwikkelingen daarin houden wij bij. In dat kader behoudt Oner Academy zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
Oner Academy verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar Ilke@OnerAcademy.com

Beveiliging
Oner Academy hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Oner Academy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Oner Academy toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Oner Academy gebruik maakt van de diensten van derden, zal Oner Academy in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via.

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via Ilke@OnerAcademy.com

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Facebook advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Tracking cookies
Wij gebruiken, met jouw toestemming, sitetracking van Visitor Analytics. Visitor Analytics plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking vind je hier, samen met de verwerkersovereenkomst.

Google analytics
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier samen met de verwerkersovereenkomst.

Reactie-Module

Uitschakelen en verwijderen

 • Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 • Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

 • Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Heb je verder nog vragen over onze cookies?

Social Media
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten OnerAcademy.com om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Dit geldt niet voor cliëntgegevens en registratie van consultafspraken, deze worden altijd bewaard.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.